Contact info: Mikkel Andreas Jensen Sdr. Boulevard 78, 1.th DK-5000 Odense C Denmark +45 61 83 38 39

Urban farming er dyrkning af mad i byen – med henblik på at komme tættere på naturen, skabe grønne klimatilpassede rum i byen, formidling om mad og madproduktion, styrkelse af forbindelsen mellem land og by, gendannelse af biodiversitet, socialt samvær, nye fælledskaber, nye fødevaresystemer, folkesundhed – i det hele taget et værksted for livet og livet i byen.

Når det kommer til stykket, er det at dyrke mad i byerne, ikke nyt. Fænomenet “urban farming” og byhaver har gennem tiden haft forskellige navne og betydninger. I krigstider havde byens haver en afgørende betydning for befolkningens sundhed, man dyrkede nyttehave i kvarteret eller anlagde køkkenhave i forhaven, for at få friske råvarer til husholdningen. Mindre gartnerier og bylandbrug havde bynære placeringer og er i enkelte storbyer, som ikke har været genstand for industrialisering, stadigvæk en væsentlig del af det fødevareproducerende landskab. I hongkong ses stadig enkelte historiske bylandbrug og i Casablance, Marrokos financielle center, er en ny strategi trådt i kraft, med Urban Agriculture som hovedled i at sikre byens sociale og fødevaremæssige udvikling.

Den forsynende have og de bynære brug havde en stor betydning for bylivet og husholdningen for 60 år siden. Med urban farming bevægelsen sættes den forsynende have ind i en moderne kontekst.

For mange millioner mennesker verden over, har haven og dyrkningen en ny og vigtig betydning – som værksted for grøn (gen)dannelsen, et sted hvor man igen kan komme i forbindelse med naturen – En slag ny fælled, der bringer meningsfyldte oplevelser med sig og beriger by og samfund på ny.

Urban farming er en del af løsningen på hvor tids højaktuelle udfordringer som: Klimatilpasning, folkesundhed, nye fødevaresystemer og grøn dannelse.

 

Urban farming – en global bevægelse

Den globale bevægelse er kendt som “The Urban Farming Movement” eller “Urban Gardening Movement” og er et fænomen der relaterer sig til nye fælledskaber, miljø, klima, sundhed, bæredygtighed, økologi, resiliens og ansvarsfuld madproduktion – med tanke på hvordan vi kan løse samfundsmæssige udfordringer af i dag.

Urban farming bevægelsen tog for alvor fat da FN’s Klimapanel i 2009 for første gang slog fast at klimapåvirkninger er menneskeskabte og en trussel mod vores planets tilstand.

Udtrykket ‘urban’ betyder ‘by’, mens områder der er i udkanten af byen betegnes ‘byperifære’. Urban farming begrebet afgrænses i det område hvor byen betragtes som en region. Altså med arealer der dyrkes i en bymæssig kontekst, både bynær og byperifær. Man kan således godt se på en bynær gård, som historisk har ligget langt udenfor byens midte, men i den nutidige sammenhæng er “indlemmet” i ny bydannelse og derfor er en del af urban farmings mange forskellige former.

Urban farming udfolder sig med vidt forskellige størrelser og placeringer; På tage, på lossepladser, på forladte industrigrunde, i baggårde, i offentlige parker eller i områder, hvor boliger eller industri er revet ned. Dem der passer haverne er ofte frivillige, beboere omkring en baggård. I flere eksempler, dannes en forening eller et CSA (Community/City Supported Agriculture) omkring haven, alt efter funktion og aktivitet. Skolehaver kan også være ramme for, eller være en del af en urban have. Kendetegnende for alle haver i byen er at man udnytter den plads man har på en kreativ måde. Alle urbane farme er forskellige, ligesom hver gård i landdistrikterne er forskellige.

 


Urban farming ses mange steder i verden, særligt i større byer og det har de seneste 5 år taget fart – i enkelte byer i Europa anvendes urban farming, som et aktiv i byplanlægning, i forhold til løsninger indenfor klimatilpasning, nye læringsrum og mad- og miljøformidling. Ligeledes er der siden 2011 indskrevet betydelige afsnit om anvendelsen af urban farming i både europæiske og amerikanske bystrategier (Food Strategies).

Urban farming kan i høj grad bruges som et værktøj i løsningen af byers udfordringer ift. nye fødevaresystemer, folkesundhed, klimatilpasning og miljø. Det er her vi igen kan lære om mad, lokal fødevareprodution, få forståelse og viden om “by og land” og maden, som produceres på landet og leveres til byen.


 

Vi tilbyder

SLOW tilbyder introduktion, formidling og rådgivning til virksomheder, NGO’er, offentlige institutioner og almindelige borgere, inden for det grønne i byen og nutidens nødvendige fokus på biodiversitet, fødevaresystemer, klimatilpasning, urbane produktioner og sociale fællesskaber. Formidlingen sker både i form af praktiske hand´s on workshops og af faglige oplæg og foredrag, eller i en kombination af begge – altid nøje tilpasset den konkrete sammenhæng. Se aktuelle eksempler nedenfor.

  • Hvorfor Urban Farming? – faglig introduktion til bevægelsen
  • Frie frø – fremtidens mad 
  • Dyrk din baggård – fællesskab og sammenhæng
  • En køkkenhave i byen – kom i gang!
  • Dyrk i din by – privat rådgivning og planlægning af din have i byen. 
  • Insekter og biodiversitet i byen (børnehøjde)

SLOW faciliterer også hele dage – hvor fagligt indhold, forplejning, underholdning etc, tilpasses – se mere under SLOW LIVING DAY

Kontakt hello@slowlivingworkshops.com

 

Sundholm067

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem